WPC Wanderlust

The challenge for this week: Have you traveled anywhere exciting lately? This week, let’s see where you’ve been. Well, this week I crossed a desert on my two bare feet, in scorching heat and with only a small bottle of water to quench my thirst. If you don’t believe me, check out the images below – no shoes.

In Afrikaans kan Wanderlust seker maar vertaal word met Lus vir Gatskuur. Die opdrag is om fotos te wys van ‘n opwindende reis wat jy onlangs onderneem het. Maklik. Ek het hierdie week ‘n woestyn kaalvoet oorgesteek, in skroeiende hitte en met net ‘n klein botteltjie water om my dors te les. Nee, ek lieg nie; kyk maar na die fotos hier onder – geen skoene nie.

Okay, maybe I exaggerated. Just a little. The Red Desert situated just south of Port Edward, KwaZulu-Natal, South Africa, is reputed to be the smallest desert in the world; it measures 200 meters in diameter and 110,000 square meters in total. Ah yes, and I must confess that I did wear flipflops. 😉

Read more about this phenomenon on https://www.geocaching.com/

Natuurlik weet mede-Suid-Afrikaners dat ek so nou en dan oordryf. Net so effens. Die rooi woestyn is geleë net suid van Port Edward, KwaZulu-Natal en word gereken die kleinste woestyn in die wêreld te wees: 200 meter in deursnee en 11 hektaar in totaal. O ja, en soos julle kan sien, het ek darem wel plakkies gedra. 😉

Lees meer oor hierdie woestyn en die vermoedelike ontstaan daarvan deur op die skakel hierbo te kliek.

More Images. Meer fotos.